• Wat : observaties verzamelen op de werkvloer & ondersteuning eerste dag nieuwe werklocatie
  • Duur : 4 uren
  • Frequentie : 1 dag per week gedurende 8 weken
  • Inhoud : Samen met de site manager wordt beslist welke items op het werkterrein door de coach worden geobserveerd. De site manager informeert de betrokken personen. De coach stelt en observatieverslag op en koppelt de observaties aan de betrokken persoon terug.