Home2022-01-12T13:26:30+00:00

Op zoek naar

Lees meer

Specialist in persoonsontwikkeling

Aiuto is een Belgische vennootschap met roots in Limburg te Hasselt. Aiuto verleent zowel diensten aan profit als non profit organisaties. Binnen de profit sector wordt er nauw samengewerkt met KMO’s als grote ondernemingen. In de non profit sector behoren vooral gemeenten, provincie, bepaalde vzw’s tot het klantenbestand.

Over AIUTO

“Aiuto” komt van het Italiaans en staat voor ‘hulp’ inzake ontwikkeling van personeel. De kleuren van ons logo zijn rood en blauw. Het rode staat voor de emotie / dynamiek / het hart en het blauwe voor ratio / verstand. De begeleiding die we bieden naar ondernemingen hebben steeds met deze facetten te maken. Aiuto zet voornamelijk in op de V.A.K. ontwikkeling van het personeel (Vaardigheden, Attitude en Kennis).

 • Pro-Actief in denken en doen

 • Passie uitdragen in allerhande leeractiviteiten

 • Productieve output nastreven door certificering, het afleveren van een reader, boek, film …of een methode in de organisatie in te brengen zodat de organisatie op eigen houtje verder kan werken

 • Plezier beleven door een kwalitatieve voorbereiding en begeleiding van het proces.

 • Pragmatisch wat staat voor realisme, eenvoud en voeten op de grond.

Bij Aiuto kun je direct ‘online’ trainingen volgen

Individuele Groei

Altijd moe? Iedere dag hetzelfde? Weinig tot geen energie?… Niemand die zich met je bezighoudt of zegt wat je moet doen? …Je vindt zelf de moed niet om er iets aan te doen?

TIJD om het over een andere boeg te gooien?…Maar hoe begin je in godsnaam hieraan? Zal ik deze situatie op mijn werk aankaarten of wacht ik best nog een beetje? Wat zal mijn verantwoordelijke hiervan vinden? Ga ik nog in aanmerking komen voor promotie, eens ik deze situatie heb aangekaart? Wordt deze actie gezien alsof ik mijn huidige baan niet aan kan? ….Ach, het zal wel beteren!

Met behulp van individuele coaching kom je een heel eind.

Als je altijd hetzelfde doet, wat je tot op heden gedaan hebt, krijg je steeds wat je krijgt en niet wat je verwacht!

Als coach sta ik medewerkers bij in het vinden van de gepaste antwoorden op de vragen die ze zichzelf stellen. Mijn doel als coach is het bewustzijn van deze medewerker(s) te verhogen t.a.v. de acties die ze zelf als coachee(s) ondernemen.
Door middel van een vijftal gesprekken tracht ik als coach bij medewerkers een verandering op gang te brengen. Het resultaat van de coaching wordt bij aanvang in een leercontract opgenomen. Tijdens het coachtraject staan van de medewerker centraal.
Als coach zet ik maximaal de coaching vaardigheden van de Internationale Coaching Federatie in. Individuele coachtrajecten starten steevast met een intakegesprek.

Na afloop van het traject vindt een uitgebreid evaluatiegesprek met de coachee plaats. Afhankelijk van de context wordt de leidinggevende zowel bij de intake als het evaluatiegesprek uitgenodigd.

Team Groei

Of je nu al dan niet bewust bezig bent met de ontwikkeling van je team, …teamleden gaan met elkaar om zoals ze dit zelf aanvoelen. Maar ontwikkelt het team zich in de JUISTE richting? Levert het team de GEWENSTE output? Zijn de teamleden BETROKKEN bij hetgeen op de afdeling, de organisatie gebeurt?

Het antwoord op deze vragen is meestal ‘neen’.

Individueel werken is optellen. Samenwerken is vermenigvuldigen!

Vandaar dat veel organisaties kiezen voor een proactieve benadering waarbij aan teambuilding wordt gedaan. Onder ‘teambuilding’ wordt meestal een barbecue of een sportactiviteit verstaan. Na afloop van de activiteit zie je nauwelijks gedragsveranderingen bij de teamleden. Meningsverschillen, conflicten, elkaar uit de weg gaan,… is nog steeds aan de orde, waarbij uiteindelijk veel tijd en geld verloren gaat.

Als organisatie of als teamleader wil je kunnen nagaan welke interventie op welk moment het meest geschikt is. Vandaar het belang om de verschillende  dimensies van een team te bekijken met een aangepaste bril. Duurzame dimensies zijn; het bestaansrecht, de inrichting, de dynamiek en de omgeving van het team.

Als coach sta ik de organisatie of de teamleader bij om een ‘quick scan’ van het team uit te voeren. Hiermee analyseer je hoe je team ervoor staat.

De 6 meest voorkomende uitdagingen in elk team zijn;

 1. De communicatie loopt niet goed
 2. Afspraken worden niet nagekomen
 3. Teamleden geven elkaar geen feedback
 4. Er is onrust in het team
 5. Er is weinig initiatief, verantwoordelijkheid wordt niet genomen
 6. We kunnen veel meer rendement uit ons team halen.

Afhankelijk van de uitdaging wordt per dimensie de JUISTE interventie gekozen.

Aiuto hanteert een ‘procesgerichte’ aanpak in functie van de uitdaging(en) waarbij een groep in fasen naar een team evolueert.

Met behulp van deze beproefde aanpak kies je voor een duurzame aanpak van team ontwikkeling.

Organisatie groei

Ben je als organisatie vandaag voldoende attractief? Kunnen toekomstige sollicitanten jouw organisatie makkelijk vinden? Wat is je DNA? Wat zijn belangrijke organisatie waarden & normen? Hoe denken de eigen medewerkers en/of klanten over je organisatie? Is je organisatie ‘beweeglijk (=agile) om de talrijke veranderingen het hoofd te bieden?

Hoe gaan de medewerkers in je organisatie om met deze talrijke veranderingen?…

Aiuto kiest ervoor om samen met de organisatie een onderbouwd plan op voorhand uit te werken. Het betekent dat Aiuto voor een organisatievraagstuk start met het formuleren van de uitdagingen. Vervolgens wordt een grondige ‘analyse’ gemaakt.

Daarbij worden verschillende analysetechnieken ingezet (field- & deskresearch, interviews, observatie, …).

De uitkomst hiervan leidt tot het maken van een aantal ‘organisatiekeuzes en/of oplossingen’. In functie van de keuzes wordt eveneens op voorhand een ‘ implementatie-’ en ‘borgingsplan’ voor de organisatie op papier uitgewerkt.

Voordelen samenwerking met AIUTO

 • Besparing
  Voor vele KMO’s is het in dienst nemen van een fulltime medewerker vorming en ontwikkeling een dure aangelegenheid. Nochtans verlangen de medewerkers in KMO’s dezelfde ‘begeleiding’ en ‘ondersteuning’ zoals dit in een grote onderneming gebeurt. Vandaar het interessant is om beroep te doen op een externe specialist.

 • Voeling met de bedrijfswereld
  Aiuto heeft meer dan 30 jaar bedrijfservaring kunnen opdoen (en nog steeds) in verschillende human resources domeinen, gaande van in-, door- naar uitstroom. Enkel beproefde methoden waarmee resultaat werd geboekt, worden aan de KMO’s voorgelegd.

 • Gebrek aan tijd
  Voor een groeiende KMO, schiet de tijd erbij in medewerkers naar een hoger niveau te begeleiden. Door deze opdracht aan een externe specialist toe te vertrouwen, laten de KMO’s deze belangrijke organisatietaak niet aan het toeval over.

 • Engagement
  Alvorens Aiuto met een nieuwe klant in zee gaat, verdiept deze zich in de KMO bedrijfscultuur door het operationeel proces van nabij te ondergaan (door middel van stage). Oplossingen die worden aangereikt, zijn oplossingen die aansluiten bij de bedrijfscultuur.

 • Personeelsinzet
  Om bepaalde processen in een KMO omgeving versneld door te zetten, kan Aiuto tijdelijk van een 10 tal ervaren consultant, trainers, organisatiebegeleiders gebruikmaken.

 • Minimale investering, maximaal rendement
  Aiuto zoekt steeds naar de meest duurzame oplossing voor het invullen van een ontwikkelingsbehoefte voor de KMO. Dit betekent een zo laag mogelijke investeringsprijs, zonder daarbij het resultaat/kwaliteit voor de KMO uit het oog te verliezen.

 • Europese talen
  Aiuto onderhoudt intense contacten met consultants, trainers uit Nederland, Duitsland en Frankrijk en is in staat zelf opleidingen in de andere taal te verschaffen.

 • Rol van de leidinggevende
  Bij het inrichten van leertrajecten houdt Aiuto rekening met zowel de lerende als de leidinggevende van de lerende. De leidinggevende van de lerende heeft een bijzonder groot aandeel bij de ‘transfer’ van de kennisoverdracht op de werkvloer.

 • Online leerplatform
  Aiuto biedt organisaties de mogelijkheid online trainingen te volgen.

 • Permanent leren
  Aiuto gaat er prat op om voortdurend opleiding en ontwikkelingsmethodieken van nabij te volgen. Dit gebeurt door vakliteratuur door te nemen, lid van kennis- en intervisiegroepen te zijn, aanwezig op beurzen in binnen- en buitenland te zijn, samenwerking met hogescholen. Aiuto stelt zich tot doel in functie van haar klanten, actief aan kennisdeling te doen ( zie website luik ‘sharing’).

Samen werken met Aiuto leidt tot duurzame ontwikkeling van medewerkers en organisatie, wat in klantenbeleving tot uiting komt !

Jan De Buck - Chief Executive Officer Light Gallery, Light Gallery

Laatste nieuwtjes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum a lorem velit. Etiam nec nulla a erat hendrerit varius sit amet et enim. Cras id tincidunt erat. Suspendisse facilisis condimentum urna.

Go to Top