Projecten2020-12-18T10:13:59+00:00

De samenwerking die Aiuto aangaat, start meestal met een eerste, duidelijke, afgelijnde opdracht. De tevredenheid van de opdrachtgever(s) met betrekking tot de uitvoering van de opdracht leidt tot bijkomende organisatievragen, die door Aiuto projectmatig worden ingevuld. Ziehier enkele voorbeelden van opdrachten die Aiuto voor haar opdrachtgevers heeft uitgevoerd.

Project Ubilog : Afgelopen jaar heeft Aiuto intensief samengewerkt (en nog steeds) met een logistieke organisatie die naar de toekomst haar productenaanbod wenst te verruimen. De samenwerking bestaat uit het ondersteunen en begeleiden van de talrijke organisatieveranderingen.

De organisatie heeft een rijke cultuur en heeft tot op heden steeds voldaan aan de behoeften en de vragen van de klanten. Externe marktontwikkelingen dwingt de organisatie werkmethoden en processen te herzien. De organisatie heeft alvast door de aankoop van nieuwe machines hierop ingespeeld. Van de medewerkers wordt de nodige veranderingsbereidheid en bekwaamheid verwacht. Aiuto staat zowel de leidinggevenden als de medewerkers op de werkvloer actief bij dit transitieproces.

Vormingsmomenten voor Leidinggevenden2020-12-18T10:31:15+00:00
 • Wat : sessie rond 1 specifieke topic
 • Duur : ½ dag
 • Frequentie : 2 wekelijks
 • Inhoud : in functie van behoeften (nut en noodzaak kader, verantwoordelijkheid, bevoegdheidsverdeling, regelgeving, afspraken, communicatie momenten, opleiden en ontwikkelen medewerkers)
 • Aanpak : cascade
Coaching on the field2020-12-18T10:20:33+00:00
 • Wat : observaties verzamelen op de werkvloer & ondersteuning eerste dag nieuwe werklocatie
 • Duur : 4 uren
 • Frequentie : 1 dag per week gedurende 8 weken
 • Inhoud : Samen met de site manager wordt beslist welke items op het werkterrein door de coach worden geobserveerd. De site manager informeert de betrokken personen. De coach stelt en observatieverslag op en koppelt de observaties aan de betrokken persoon terug.
Samenstelling introductiebrochure ‘nieuwe’ medewerkers2020-12-18T10:30:07+00:00
 • Wat : alle in- & outs nieuwe locatie op papier (contactgegevens, verantwoordelijken, overlegorganen,…)
 • Resultaat : hard kopie
 • Inhoud : een dag tewerkgesteld op…, rechten en plichten medewerker…
 • Aanpak : in overleg met alle stakeholders Human Resources, Veiligheid, Operatie, Vakbond delegatie
Verwelkoming & integratie medewerkers verschillende locatie2020-12-18T10:29:09+00:00
 • Wat : medewerkers die op andere locaties zijn tewerkgesteld, worden door de site manager van de nieuwe locatie officieel uitgenodigd voor een bezoek.
 • Duur : 1,5 uur
 • Aanpak : 1 tot 2 weken voor de officiële start op de nieuwe locatie worden alle medewerkers uitgenodigd voor een bezoek aan de nieuwe locatie. Bij het bezoek worden de nieuwe medewerkers door de verantwoordelijken opgevangen en rondgeleid.
Werken met en rond ‘waarden en normen’2020-12-18T10:27:34+00:00
 • Wat : de organisatie heeft na een denkproces met de directie een viertal waarden naar voor geschoven, die ze naar de toekomst voor de organisatie belangrijk vindt. Deze waarden en normen gelden  als een kompas voor het toekomstig handelen van iedere medewerker binnen de organisatie.
 • Resultaat : leaflet met bedrijfswaarden
 • Inhoud : beschrijving van de waarden -respect, samenwerken, veilig werken en bedrijfstrots- met bijhorende normen
Bedrijfsfilm2020-12-18T10:25:53+00:00
 • Wat : de film legt het nieuwe logistieke proces, op basis van de nieuwe machine, vast.
 • Wie : alle nieuwe als bestaande medewerkers die de nieuwe machine nog niet kennen.
 • Inhoud film : toekomen op de site, verwelkoming, uitleg stappen logistiek proces,…

Project Light Gallery : Light Gallery maakt deel uit van de Philips groep en telt in België over een tiental winkels. De winkels beschikken over een hedendaags verlichtingsaanbod. Gezien de marktontwikkelingen (o.a.opkomst internet,…) creëert Light Gallery voor haar klanten een meerwaarde door volop in te zetten op ‘advies’. Ze doet dit o.a. door het opstellen van lichtplannen, het aanbieden van creatieve verlichting oplossingen, service na verkoop,…

Individuele coaching2020-12-18T12:45:49+00:00
 • Wat : focus op het realiseren van doelstellingen
 • Duur : 6 maanden
 • Frequentie : wekelijkse opvolging
 • Aanpak : opzet dashboard & acties. Opvolgen van acties
Begeleiding teambijeenkomst2020-12-18T12:45:15+00:00
 • Wat : uitwerken ondernemingsplan & werken aan samenwerken
 • Duur : 2 dagen
 • Frequentie : 1x per jaar
 • Aanpak : voorbereiding teambijeenkomst met opdrachtgever & begeleiding bijeenkomst door Aiuto (output : draaiboek)
Ontwikkelen operationele winkelhandleiding2020-12-18T12:46:29+00:00
 • Wat : uitwerking handleiding die alle operationele procedures van een Light Gallery winkel beschrijft
 • Duur : 5 dagen
 • Frequentie : 1 x per 3 weken
 • Aanpak : samengesteld projectteam inclusief begeleider Aiuto

Project Mané :  Mané (Maasmechelen) vangt mensen met een niet aangeboren hersenletsel op, tot dagdagelijkse begeleiding toe. De organisatie heeft een strategie uitgewerkt waarbij zowel de cliënt als de medewerker in zijn/haar kracht wordt geplaatst.

Welzijnsenquête2020-12-18T09:04:12+00:00
 • Wat : vragenlijst
 • Duur : 1 dag
 • Frequentie : 2 x ½ dag
 • Aanpak : ontwikkelen vragenlijst, ontwerp voorleggen/akkoord, online testen
Aangepast organigram2020-12-18T10:33:24+00:00
 • Wat : nieuwe organisatiestructuur
 • Duur : 2 dagen
 • Frequentie : 4 x ½ dag
 • Aanpak : nieuwe structuur (voor-/nadelen), input verantwoordelijken, visuele voorstelling organigram (filmpje)
Respectvolle omgang cliënt2020-12-18T12:43:51+00:00
 • Wat : online module ‘houvast hulpverleners
 • Duur : 20 minuten
 • Frequentie : 24 u, 7 op 7
 • Aanpak : uitleg termen ‘gelijkwaardigheid’, ‘goed genoeg relatie’, toepassing op casus, referentiekader De Corte
Invulling strategie2020-12-18T12:44:42+00:00
 • Wat : workshop ‘Cliënt centraal’
 • Duur : ½ dag
 • Frequentie : 1x per 3 maand
 • Aanpak : uitleg visie en strategie Mané, werken rond organisatiewaarden, begeleiden workshop

Project Toerisme Vlaanderen : Toerisme Vlaanderen is een organisatie die instaat voor de promotie van toerisme in binnen- en buitenland. Eén van de opdrachten van Toerisme Vlaanderen is de professionalisering van de dagattracties en musea binnen Vlaanderen/Brussel. Voor de ontwikkeling van een kwaliteitskader alsook een tweetal organisatie instrumenten is Toerisme Vlaanderen een samenwerking met Aiuto aangegaan.

Mystery visit Attracties & Musea2020-12-18T10:31:57+00:00
 • Wat : lijst met focuspunten om te controleren of deze in orde zijn
 • Duur ontwikkeling : 2 tot 4 weken
 • Frequentie : 1 x per 14 dagen
 • Aanpak : co-creatief met projectgroep & sectorverantwoordelijken
Zelfscan Attracties & Musea2020-12-18T10:32:42+00:00
 • Wat : de scan omvat 8 groeidomeinen waarop een organisatie zichzelf autonoom kan inschatten
 • Duur ontwikkeling : 2 weken
 • Frequentie : 1x per 14 dagen
 • Aanpak : co-creatie met projectgroep
Go to Top