Projecten2020-10-26T13:50:59+00:00

U

Op een nieuwe locatie!

Afgelopen jaar heeft Aiuto intensief samengewerkt (en nog steeds) met een logistieke organisatie die naar de toekomst meer wil diversifiëren. De samenwerking bestond uit het ondersteunen van de talrijke organisatieveranderingen.

Aan de ene kant ziet de organisatie haar basisactiviteiten afnemen. Tegelijkertijd wil de organisatie bij bestaande retail klanten nieuwe non food producten aanbrengen. Deze transitie brengt interne spanningen met zich mee.
De organisatie werkt met een SAP systeem, waarin alle transacties moeten worden ingebracht. De IT kennis van de medewerkers als de inrichting van nieuwe processen is onvoldoende, waardoor fouten ontstaan.
Van de medewerkers op de werkvloer wordt meer polyvalentie verwacht (lees, in staat zijn om meerdere jobs te kennen en zelfstandig kunnen uitvoeren).  De inbreng van jonge mensen (studenten, schoolverlaters) heeft op sommige oudere medewerkers een negatieve impact. Bepaalde medewerkers met meer dan 35 jaren dienst hebben moeite met de veranderingen. De vakbond drukt haar stempel op de werking….

De nieuwe logistieke locatie ligt in hartje België waar de medewerkers en leidinggevenden van verschillende andere locaties doorheen gans België, naar toe zijn getransfereerd. Vanaf juli 2020 is de nieuwe locatie volledig operationeel en omvat ze een zestal logistieke (sub)activiteiten (receiving, dispatch, handling,…).

Vormingsmomenten met de leidinggevenden

(1ste en 2 de lijnverantwoordelijken) georganiseerd (periode maart tem juli).
Gezien de Corona pandemie zijn de momenten op zeker ogenblik ‘online’ doorgegaan.
 • Wat : sessie rond 1 specifieke topic
 • Duur : ½ dag
 • Frequentie : 2 wekelijks
 • Inhoud : in functie van behoeften (nut en noodzaak kader, verantwoordelijkheid, bevoegdheidsverdeling, regelgeving, afspraken, communicatie momenten, opleiden en ontwikkelen medewerkers)
 • Aanpak : cascade

Coaching on the field

 • Wat : observaties verzamelen op de werkvloer & ondersteuning 1ste dag nieuwe werklocatie
 • Duur : 4 uren
 • Frequentie : 1 dag per week gedurende 8 weken
 • Inhoud : Samen met de site manager werd beslist welke items op het werkterrein door de coach(es) zouden worden geobserveerd. Hiervan werd een observatieverslag (tops & tips) gemaakt en aan de betrokken personen teruggekoppeld.

Samenstelling introductiebrochure ‘nieuwe’ medewerkers

 • Wat : alle in- & outs nieuwe locatie op papier (contactgegevens, verantwoordelijken, overlegorganen,…)
 • Output : hard kopie
 • Inhoud : een dag tewerkgesteld op…, rechten en plichten medewerker…
 • Aanpak : in overleg met alle stakeholders HR, Veiligheid, Operatie, Vakbond delegatie

Verwelkoming & integratie medewerkers verschillende locatie

 • Wat : medewerkers die elders waren tewerkgesteld, werden door de site manager van de nieuwe locatie officieel uitgenodigd voor een bezoek
 • Duur : 1,5 uur
 • Aanpak : 1 tot 2 weken voor de officiële start op de nieuwe locatie werden alle medewerkers uitgenodigd voor een bezoek aan de nieuwe locatie. Bij het bezoek werden ze door de teamleaders opgevangen en rondgeleid.

Werken met en rond ‘waarden en normen’

 • Wat : de organisatie heeft na een denkproces met de directie een 4 tal waarden naar voor geschoven, die ze naar de toekomst voor de organisatie belangrijk vindt. Geldt als een kompas voor toekomstig handelen.
 • Output : leaflet met bedrijfswaarden
 • Inhoud : beschrijving van de waarden -respect, samenwerken, veilig werken en bedrijfstrots- met bijhorende normen

Bedrijfsfilm

 • Wat : de film toont het nieuwe logistieke proces met behulp van een nieuwe machine
 • Voor wie : alle medewerkers die de nieuwe machine nog niet kennen en van de andere locaties komen

Projecten

Project Ubilog :

 • Vormingsmomenten met de leidinggevenden
 • Coaching on the field
 • Introductiebrochure ‘nieuwe’ medewerkers
 • Verwelkoming integratie medewerkers verschillende locaties
 • Werken met en rond ‘waarden en normen’.
 • Bedrijfsfilm

Project Light Gallery : Light Gallery maakt deel uit van de Philips groep en beschikt in België over een tiental winkels. De winkels beschikken over een hedendaags verlichtingsaanbod. Gezien de marktontwikkelingen (o.a.opkomst internet,…) creëert Light Gallery voor haar klanten een meerwaarde door volop in te zetten op ‘advies’. Ze doet dit o.a. door het opstellen van lichtplannen, het aanbieden van creatieve verlichting oplossingen, service na verkoop,…

Individuele coaching2020-10-09T09:10:59+00:00
 • Wat : focus op het realiseren van doelstellingen
 • Duur : 6 maanden
 • Frequentie : wekelijkse opvolging
 • Aanpak : opzet dashboard & acties. Opvolgen van acties
Begeleiding teambijeenkomst2020-10-09T09:09:42+00:00
 • Wat : uitwerken ondernemingsplan & werken aan samenwerken
 • Duur : 2 dagen
 • Frequentie : 1x per jaar
 • Aanpak : voorbereiding teambijeenkomst met opdrachtgever & begeleiding bijeenkomst door Aiuto (output : draaiboek)
Ontwikkelen operationele winkel handleiding2020-10-09T09:09:23+00:00
 • Wat : uitwerking handleiding die alle operationele procedures van een Light Gallery winkel beschrijft
 • Duur : 5 dagen
 • Frequentie : 1 x per 3 weken
 • Aanpak : samengesteld projectteam inclusief begeleider Aiuto

Project Mané :  Mané is een organisatie, gevestigd in Maasmechelen die mensen met een niet aangeboren hersenletsel opvangt dan wel dagdagelijks begeleid. De organisatie heeft een strategie uitgewerkt waarbij zowel de cliënt als de medewerker in zijn/haar kracht wordt geplaatst.

Welzijnsenquête2020-10-09T09:16:07+00:00
 • Wat : vragenlijst
 • Duur : 1 dag
 • Frequentie : 2 x ½ dag
 • Aanpak : ontwikkelen vragenlijst, ontwerp voorleggen/akkoord, online testen
Aangepast organigram2020-10-09T09:15:45+00:00
 • Wat : nieuwe organisatiestructuur
 • Duur : 2 dagen
 • Frequentie : 4 x ½ dag
 • Aanpak : nieuwe structuur (voor-/nadelen), input verantwoordelijken, visuele voorstelling organigram (filmpje)
Respectvolle omgang cliënt2020-10-09T09:15:22+00:00
 • Wat : online module ‘houvast hulpverleners
 • Duur : 20 minuten
 • Frequentie : 24 u, 7 op 7
 • Aanpak : uitleg termen ‘gelijkwaardigheid’, ‘goed genoeg relatie’, toepassing op casus, referentiekader De Corte
Invulling strategie2020-10-09T09:14:55+00:00
 • Wat : workshop ‘Cliënt centraal’
 • Duur : ½ dag
 • Frequentie : 1x per 3 maand
 • Aanpak : uitleg visie en strategie Mané, werken rond organisatiewaarden, begeleiden workshop

Project Toerisme Vlaanderen : Toerisme Vlaanderen is een organisatie die instaat voor de promotie van toerisme in binnen- en buitenland. Eén van de opdrachten van Toerisme Vlaanderen is de professionalisering van de dag attracties en musea binnen Vlaanderen/Brussel. Voor de ontwikkeling van een kwaliteitskader alsook een 2tal organisatie instrumenten is Toerisme Vlaanderen een samenwerking met Aiuto aangegaan.

Mystery visit Attracties & Musea2020-10-09T09:20:38+00:00
 • Wat : lijst met focuspunten om te controleren of deze in orde zijn
 • Duur ontwikkeling : 2 tot 4 weken
 • Frequentie : 1 x per 14 dagen
 • Aanpak : co-creatief met projectgroep & sectorverantwoordelijken
Zelfscan Attracties & Musea2020-10-09T09:20:19+00:00
 • Wat : de scan omvat 8 groeidomeinen waarop een organisatie zichzelf autonoom kan inschatten
 • Duur ontwikkeling : 2 weken
 • Frequentie : 1x per 14 dagen
 • Aanpak : co-creatie met projectgroep
Go to Top