• Wat : de organisatie heeft na een denkproces met de directie een viertal waarden naar voor geschoven, die ze naar de toekomst voor de organisatie belangrijk vindt. Deze waarden en normen gelden  als een kompas voor het toekomstig handelen van iedere medewerker binnen de organisatie.
  • Resultaat : leaflet met bedrijfswaarden
  • Inhoud : beschrijving van de waarden -respect, samenwerken, veilig werken en bedrijfstrots- met bijhorende normen