Vraag aan je aan 100 mensen wat ze echt belangrijk vinden aan een job, dan zullen er 99 over het loon beginnen. En daar is ook niets mis mee. Maar als ze eenmaal aan het werk zijn, zorgt meer geld niet voor extra motivatie. Raar maar waar. Het Massachusetts Institute of Technology(=MIT) heeft vastgesteld dat de meest gebruikte manier om werknemers aan te zetten tot betere prestaties, bonussen en loonsverhoging weinig of geen blijvend effect hebben. Die basisregel blijkt alleen op te gaan voor jobs waarbij je niet hoeft na te denken.  Zodra er een mninimum aan denkwerk bij komt kijken, gaan mensen vreemd genoeg minder goed presteren naarmate de wortel voor hun neus groter is.

Wat werkt wel?

  1. Geef werknemers meer autonomie. Geef medewerkers de vrijheid om te bepalen wat ze doen en hoe ze het doen. De productiviteit stijgt, het verzuim daalt en werknemers tonen zich creatiever.
  2. Laat werknemers groeien. Geef hen de kans nieuwe dingen te leren.
  3. Zorg voor zinvol werk. Laat werknemers aan een project werken waar ze echt in geloven.