Alles wat aandacht krijgt, groeit! Alles wat geen aandacht krijgt, maakt het probleem groter!

Recent heb ik als organisatiecoach de kans gehad om een medewerker van een internationale organisatie uit Indië te coachen. Op basis van een intakegesprek met de leidinggevende van de gecoachte en de gecoachte wat via Teams on line is gegaan, werden voornamelijk werkpunten benoemd.

Na afloop van het gesprek heb ik als coach de inhoud van het gesprek op papier gezet en in een coachcontract gegoten. Het gespreksverslag bevatte dus de werkpunten die door de leidinggevende van de gecoachte werden aangedragen.

Uit een eerste gesprek tussen de gecoachte en mezelf kwam naar voor dat gecoachte zich niet bewust was van de aangedragen werkpunten. Eén van de werkpunten was; het ratelen van de gecoachte in gesprekken waarbij hij een bepaald standpunt kracht wilde bijzetten. Ging het hier om een ‘blinde vlek’ of was dit een werkpunt wat de gecoachte wel wist maar liever voor de buitenwereld verborgen hield?

Om een meer objectief beeld te bekomen van de wijze waarop de gecoachte communiceerde en omging met de collega’s, stelde hij voor om meer feedback binnen de eigen organisatie te verzamelen. Na enige zoektocht hebben we op de markt een performant 360°feedbacksysteem aangetroffen wat volledig zelfstandig kon worden opgezet.

De gecoachte kreeg van mij als externe coach een lijst met relevante competenties en indicatoren, waaruit hij een keuze kon maken. Vervolgens heeft de gecoachte een lijst met relevante stakeholders opgesteld die hem van feedback konden voorzien.

De kracht van het ingezette feedbacksysteem verplichtte de feedbackgevers kwalitatieve feedback te geven. Het instrument hanteert 4 inschattingsniveaus (inadequaat, adequaat, optimaal, over de top)…

De uitkomst van de 270° feedback aanpak liet een completer beeld van de communicatie aspecten van de gecoachte zien dan oorspronkelijk geformuleerd. De gecoachte kreeg een meer verfijnd beeld van de geformuleerde werkpunten te zien alsook een opsomming van de gedragingen die door de feedbackgevers als positief werden ervaren.

Wilt u meer over dit feedbacksysteem en/of de aanpak van individuele coaching te weten komen, neem gerust contact met ons op.