• Wat : uitwerken ondernemingsplan & werken aan samenwerken
  • Duur : 2 dagen
  • Frequentie : 1x per jaar
  • Aanpak : voorbereiding teambijeenkomst met opdrachtgever & begeleiding bijeenkomst door Aiuto (output : draaiboek)