home   |   bedrijf   |   diensten   |   login   |   nieuws   |   info-aanvraag   |   contact

Klantvriendelijkheid: meten is weten!


  Waarom een training klantvriendelijkheid als je medewerkers klantvriendelijk zijn? Als leidinggevende stel je vast dat je medewerkers op maandag met elkaar staan te praten over het weekend of over hun kinderen die hun studies niet serieus nemen, enz. Eerlijk gezegd, als klant heb je daar geen boodschap aan. De medewerker is zich in dergelijke situaties niet bewust van de aanwezigheid van klanten in haar/zijn omgeving. Vaak ontbreekt het aan duidelijke gedrag- en prestatienormen in dergelijke organisaties. Een gedragsnorm is een norm waar ieder zich in de organisatie naar richt, ongeacht de functie die hij of zij  bekleedt. Een beperkt aantal normen op klantvriendellijkheidsvlak helpt een organisatie sterk vooruit. Zo zou je kunnen afspreken dat iedere klant een warm welkom wordt geheten of een vraag van een klant als een welgekomen onderbreking van je werk wordt gezien, enz. Het proces om normen op te lijsten en te finaliseren draagt bij tot meer klantvriendelijkheid. Toerisme Limburg heeft gekozen via 'mystery audits' de klantvriendelijkheid vast te stellen en op basis van de resultaten van de audit aan de klantvriendelijkheidsnormen te gaan werken.


terug

Focus