home   |   bedrijf   |   diensten   |   login   |   nieuws   |   info-aanvraag   |   contact

Synergie, het creƫren van WIN-WIN tussen teams


Het proactief werken door een team en tegelijkertijd aan het team zorgt voor betere communicatie binnen het team als met de teams die in contact komen met het team. Als we het hebben over de prestaties van een team, denken we aan de eerste plaats aan het bereiken van 'doelen', het uitvoeren van 'taken' om die doelen te bereiken en de volgorde waarin het best de taken worden uitgevoerd, namelijk de 'procedure'. Dit alles vertaalt zich naar een gekozen structuur dan wel een organisatie van het team. Makkelijkheidshalve noem ik dit de buitenkant van het team. Zijn de 'doelen' bekend en aanvaard door de teamleden? Zijn de 'taken' helder en uitvoerbaar? Is de 'procedure' duidelijk en 'logisch'? Het zijn stuk voor stuk vragen die met alle teamleden kunnen besproken worden. Het team bestaat verder uit mensen en niet alle mensen beschikken over dezelfde kwaliteiten. Een team wat in een storm terecht komt, kan soms terugvallen op 'persoonlijke kwaliteiten' van de mensen die normaal niet naar voor zouden komen. Vandaar is het belangrijk zicht te hebben op de 'persoonlijke kwaliteiten' van de teamleden. Teamleden houden er verder 'persoonlijke opvattingen' erop na over hoe bepaalde zaken dienen te gebeuren. Voor het delen van deze opvattingen wordt er vaak te weinig tijd in een team vrijgemaakt. Tot slot bepaalt ook de mate waarin we aan elkaar steun en hulp verlenen de output van een team. De 'onderlinge verhoudingen' zegt iets over de wijze waarop we met elkaar omgaan. 'Persoonlijke kwaliteiten', 'onderlinge verhoudingen' en 'opvattingen' bepalen de binnenkant of ook wel de 'zachte' kant van het team benoemd.

Vandaar doet een organisatie er goed aan stil te staan bij deze facetten omdat deze zowel bij alle huidige als toekomstige team(s)vorming aan de orde zijn. Ikea is zich bewust van deze uitdagingen en maakt middelen en tijd vrij om teamleden te laten groeien in het 'zijn' van het bijdrage aan een team. Ter voorbereiding op de sessie krijgen de deelnemers een aantal vragen mee. Na afloop van de sessie wordt van alle deelnemers een individueem 'leerverslag' verwacht en krijgen de opdrachtgevers een praktisch boek aangereikt waarmee ze het teamtraject verder kunnen mee begeleiden....


terug

Focus