home   |   bedrijf   |   diensten   |   login   |   nieuws   |   info-aanvraag   |   contact

Train The Trainer traject met organisatie impact


  Met het introduceren van een train the trainer concept in je organisatie sla je twee vliegen in één klap. Je borgt kennis en je doet tegelijkertijd aan management development. Onder train the trainer verstaan we een traject waarbij interne medewerkers opgeleid worden tot trainer, die kennis overdragen naar collega medewerkers. Naast kennisborging op proces-, product- of systeemvlak ontwikkelen de trainers het nodige leermateriaal en zijn ze aanspreekpunt voor de ganse organisatie op een specifiek,toegewezen domein. De voordelen van het Train The Trainer traject voor de organisatie zijn talrijk. Denk bijvoorbeeld aan het leermateriaal wat op de oirganisatie kan geent worden of het gemak waarmee een opleiding kan georganiseerd worden omdat er interne trainers voorhanden zijn. De personen die hiervoor in aanmerking komen, kunnen via het TTT traject hun didactische skills ontwikkelen en voelen zich meer betrokken bij de organisatie. In opdracht van touroperator Connections zijn we gestart met het TTT concept. De uitkomst van het leertraject bestaat in het afleveren van twee concrete leerproducten, namelijk een training 'Telefooncommunicatie' en een workshop 'Werken rond organisatiewaarden'.


terug

Focus