home   |   bedrijf   |   diensten   |   login   |   nieuws   |   info-aanvraag   |   contact

Personeelsontwikkeling individueel


Het gaat hier op de eerste plaats om ‘individuele coaching'. De doelstelling van individuele coaching is het leren leren' van het individu te bevorderen. Het is gericht op het vergroten van het nemen van de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van gemaakte keuzes. Met individuele coaching wordt het ontwikkelingsproces van het individu gestimuleerd en wordt de regelmogelijkheid in het werk vergroot.

Een andere insteek voor individuele groei te bevorderen is het 'opmaken van een persoonlijk ontwikkelingsplan' op maat van het individu met daarbij de tussentijdse ondersteuning. Zowel de opmaak als de ondersteuning bestaat erin, de juiste vragen aan de medewerker te stellen met als doel een uitspraak te ontlokken en dit om te achterhalen, waar de ambitie ligt... Na deze stap kunnen de juiste ontwikkelactiviteiten worden vastgelegd.

Individuele ontwikkeling kan ook bewerkstelligd worden door 'werkvloer feedback'. In overleg met het individu kan op voorhand vastgelegd worden welke aspecten door de externe geobserveerd zullen worden en waarover feedback zal gegeven worden.


terug

Focus