home   |   bedrijf   |   diensten   |   login   |   nieuws   |   info-aanvraag   |   contact

Personeelsontwikkeling team


Een individu werkt met andere samen om een doel te bereiken. Van zodra er meer dan 2 personen zijn die samenwerken, kunnen we van een groep spreken. Niet iedere groep is reeds een team. De afkorting TEAM staat voor ‘Together Everybody Achieves More'. Het komt erop aan te ontdekken in welke fase een groep verkeert.

Als leidinggevende kom je van buitenaf in een nieuwe groep, of je maakte tot voor kort deel uit van de groep en ben je nu verantwoordelijk voor de aansturing. In deze situatie ben je voortdurend op zoek naar het plaatsen van de effectiefste interventies. Communiceren onderling en met elkaar, het inschatten van het volwassenheidsniveau van het team, oog voor de taak- en procesrollen... zijn daarbij essentiële bouwstenen om van een groep, een hecht team te maken.


terug

Focus