home   |   bedrijf   |   diensten   |   login   |   nieuws   |   info-aanvraag   |   contact

Waarom Aiuto?


Besparing

Voor vele KMO's is het in dienst hebben van fulltime medewerker die permanent met vorming en ontwikkeling bezig is, een dure aangelegenheid. Nochtans verlangen de KMO medewerkers dezelfde ‘begeleiding' en ‘ondersteuning', vergelijkbaar met deze die van een grote onderneming. 

Voeling met bedrijfswereld

Aiuto heeft meer dan 20 jaar bedrijfservaring kunnen opdoen (en nog steeds) in verschillende human resources domeinen, gaande van in-, door- naar uitstroom. Enkel beproefde methoden waarmee resultaat werd geboekt, worden aan de KMO's voorgelegd.

Gebrek aan tijd

Voor een groeiende KMO, schiet de tijd erbij in medewerkers naar een hoger niveau te begeleiden. Door deze opdracht aan een externe toe te vertrouwen, laten de KMO's deze belangrijke organisatietaak niet aan het toeval over.

Engagement
Alvorens Aiuto met een nieuwe klant in zee gaat, verdiept deze zich in de KMO bedrijfscultuur door het operationeel proces van nabij te ondergaan (door middel van stage).

Mankracht
Om bepaalde processen in een KMO omgeving versneld door te zetten, kan Aiuto tijdelijk gebruikmaken van een 10 tal ervaren trainers.

Minimale investering, maximaal rendement
Aiuto zoekt steeds naar de meest duurzame oplossing voor het invullen van een ontwikkelingsbehoefte voor de KMO. Dit betekent een zo laag mogelijke investeringsprijs, zonder daarbij het resultaat/kwaliteit voor de KMO uit het oog te verliezen.

Europese talen
Aiuto onderhoudt intense contacten met trainers uit Nederland, Duitsland en Frankrijk en is in staat zelf opleidingen in de andere taal te verschaffen.

Rol van de leidinggevende
Bij het inrichten van leertrajecten houdt Aiuto rekening met zowel de lerende als de leidinggevende van de lerende. De reden hiervoor is dat de leidinggevende een bijzonder groot aandeel heeft bij de ‘transfer' van de kennisoverdracht.

Website
Bij de opzet van leertrajecten biedt Aiuto de eigen website als leerplatform aan om kennis te delen.

Permanent leren
Aiuto maakt er zaak van om voortdurend opleiding en ontwikkelingsmethodieken van nabij te volgen door vakliteratuur erop na te slaan, lid te zijn van kennis- en intervisiegroepen, aanwezig te zijn op beurzen in binnen- en buitenland. Aiuto stelt zich tot doel in functie van haar klanten, actief aan kennisdeling te doen


terug

Focus